ATR DYNAMIC BANDS

Average True Range Trading Bands

 ATR Dynamic Bands is geen indicator, die aankoop- of verkoopsignalen geeft. Deze indicator geeft aan waar een trader eventueel zijn stop kan plaatsen.

De ATR of Average True Range is een indicator, die de volatiliteit meet. In het voorbeeld hierboven ziet men dat de ATR waarde van 0,8719 weergeeft. Dit wil zeggen dat het aandeel gemiddeld 0,8719 euro per dag schommelt. Men plaatst dus zijn stop best op 1,5 tot 2 x de ATR.

De ATR Dynamic Bands tekent 4 lijnen boven en onder de koers en dit op respectievelijk 0,5 , 1 , 1,5 en 2 x de ATR. Op die manier kan een trader snel zien waar hij zijn stop plaatst, bijvoorbeeld op 2 x ATR.

AttachmentSize
ATR_Dynamic_Bands.ctl1.95 KB
ATR_Dynamic_Bands.zip611 bytes