Disclaimer

Op deze website stelt WH Selfinvest CTL code gratis ter beschikking. Het gebruik van deze code is vrij doch volledig op eigen risico van de gebruiker.

WH Selfinvest neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de code of onoordeelkundige toepassing van deze informatie.