BB SQUEEZE: Perfekcyjny wskaźnik do wykrywania przyszłych wyłamań.

Wskaźnik BB Squeeze jest jednym z popularnych wskaźników trendów używanym głównie przez inwestorów Forexa oraz indeksów Futures.

W momencie, kiedy wahania kursu zmniejszają się, może dojść do sytuacji, w której Wstęgi Bollingera znajdują się pomiędzy Wstęgami Keltnera. Konsekwencją tego są częste wyłamania.

BB Squeeze oblicza – poprzez kombinację z innymi wskaźnikami – prawdopodobieństwo takiego wyłamania.

Jak interpretować granice?

Najpierw dodaj do wykresu głównego Wstęgi Bollingera (tutaj w kolorze niebieskim), a następnie Wstęgi Keltnera (tutaj szare).

W momencie, kiedy Wstęgi Bollingera się poruszają w kierunku Wstęg Keltnera i je przecinają, wtedy mówimy o niskiej zmienności i możemy niebawem oczekiwać wyłamania się kursu.

Następnie zainstaluj poniżej wykresu wskaźnik BB Squezze. Wskaźnik ten nadaje już od jakiegoś czasu sygnały dotyczące tych niskich wahań oraz o możliwości wyłamania się kursu o wartości 0, 5 (średnia).

Sygnał ten ma na celu zwrócenie uwagi na sytuacje znajdującą się na rynku! W platformie WHS ProStation istnieje możliwość ustawienia sygnału alarmowego na tym poziomie.

Jak tylko Wstęgi Bollingera zostaną przełamane oraz wahania kursu wzrosną, wtedy mówimy o momencie wejścia na rynek.

W celu lepszego oraz dokładniejszego rozpoznania momentu wejścia na rynek, możemy alternatywnie używać wskaźnika Preis-channel.

Jak zainstalować ten wskaźnik?

Poniżej się dokument zawierający kod wskaźnika.

 

AttachmentSize
bbsqueeze.zip743 bytes