COLORED MOVING AVERAGE: zielony kolor dla wzrostu, czerwony da spadku.

Średnia krocząca (moving average) zmienia kolor na zielony, w momencie, kiedy trend jest wzrostowy, a na czerwony, kiedy trend jest spadkowy.

AttachmentSize
colored_mov_avg.zip648 bytes