PIVOT POINTS

Punkty Pivota posiadają kilka zasadniczych zalet, w porównaniu do innych wskaźników o tym charakterze. Między innymi, spełniają one funkcję przepowiednią. Używają one informacji poprzednich okresów, aby móc obliczyć możliwe punkty zwrotne aktualnych notowań i tym samym je przepowiedzieć.

Na podstawie wyżów, niżów oraz kursów zamknięcia poprzedniego dnia handlowego, obliczanych jest kilka linii wsparcia oraz oporu. Na poziomie wsparcia prawdopodobieństwo, że rynek znajdzie podporę bądź ponownie wzrośnie jest duże. Jednak, jeśli chodzi o opór, to tego kurs raczej nie przetrwa.

Zależnie od okresów czasowych, jakie Państwo używają, proponujemy określone wskaźniki:

Dostępne punkty Pivota bazują na wyżach, niżach oraz cenach zamknięcia poprzedniego dnia handlowego. Krótkoterminowy handel.

Aby poprawnie zastosować tygodniowe punkty Pivota, proszę udać się do „ustawień wykresu”> „godziny pracy” > oraz odznaczyć punkt „pokazuj godziny zamknięcia”.

Wskaźnik ten opiera swój kurs zamknięcia na punkcie rozpoczęcia minus 1 świeca. Jeśli w takim razie krótko przed punktem rozpoczęcia (np. o 8 rano) świeca nie jest tą o 21: 59 (bądź tą, która zamyka rynek), tylko np. 7: 59 rano, zostanie wliczony błędny kurs zamknięcia.   

- tygodniowe punkty Pivota: bazują na wyżu, niżu oraz cenie zamknięcia poprzedniego tygodnia. Nadaje się do średnioterminowego handlu. Ustawienia wykresu: pokaż dostępne punkty Pivota razem z godzinami pracy. Parametr „StartDay” oznacza ten dzień tygodnia, w którym rozpoczyna się obliczenia. 1= Niedziela, 2= Poniedziałek itd.
- miesięczne punkty Pivota: bazują na wyżu, niżu oraz cenie zamknięcia poprzedniego miesiąca. Długoterminowy handel.

AttachmentSize
Pivot2011.zip3.21 KB