QQE wskaźnik

QQE indicator

Wskaźnik QQE składa się z dwóch wygładzonych wskaźników RSI oraz dwóch poziomów trailingowych bazujących na wahaniach (szybkim oraz wolnym). Szybki poziom trailingowy (TL) oraz wolny TL są utworzone poprzez kalkulację ATR na podstawie RSI poprzez n-okresów oraz następnie wygładzanie ATR poprzez zastosowanie dodatkowej n liczby okresów funkcji wygładzającej Wildera. Ta wygładzona RSI poprzez ATR jest następnie mnożona poprzez szybkie oraz wolne multyplikatory ATR, w celu ostatecznych szybkich oraz wolnych poziomów trailingowych.

Jest kilka różnych metod, które mogą być używane do generowania sygnałów. Poniżej podajemy kilka najpopularniejszych technik.

Przecięcia: 
1. Przecięcie RSI z szybką ATR TL, bądź wolną ATR TL: sygnał kupna jest nadawany, w momencie, kiedy RSI przecina powyżej szybkiej ART TL lub wolnej ATR TL, a sygnał sprzedaży, kiedy RSI przecina poniżej szybkiej ATR TL lub wolnej ATR TL.

2. Przecięcie RSI z poziomem 50. Kiedy RSI przecina się powyżej poziomu 50, wtedy otrzymujemy sygnał kupna. Alternatywnie, kiedy RSI się przecina poniżej otrzymujemy sygnał sprzedaży.

3. Szybka ATR TL krzyżuje wolną ATR TL: sygnał kupna otrzymujemy, kiedy szybka ATR przecina powyżej wolnej ATR TL, a sygnał sprzedaży, kiedy szybka ATR TL przecina poniżej wolnej ATR TL.

Dywergencja: 
Poszukiwania dywergencji pomiędzy wskaźnikiem QQE a kursem, może być bardzo pomocne w identyfikacji potencjalnych punktów zwrotnych, jeśli chodzi o ruchy kursów. Handlowanie pozycji długiej na klasycznej byczej dywergencji: niskie niże w cenie oraz wyższe niże we wskaźniku QQE. Handlowanie pozycji krótkiej na klasycznej niedźwiedziej dywergencji: wyższe wyże na kursie oraz niższe wyże na wskaźniku QQE.

Sytuacje wykupienia/wyprzedania: 

Podobnie jak oryginalny wskaźnik RSI (oraz inne oscylatory), QQE może być używany do identyfikacji potencjalnych sytuacji wykupienia oraz wyprzedania na wykresie cen. Sytuacja wykupienia generalnie występuje, kiedy QQE jest większe bądź równe poziomowi 70%. Sytuacja wyprzedania jest w momencie, kiedy osiągnięty zostanie poziom 30% bądź niższy.

Transakcje są generowane, kiedy którykolwiek z tych czynników (RSI, wolne ATR TL lub szybkie ATR TL) przecina powyżej wymienione poziomy. Kiedy RSI, szybkie ATR TL lub wolne ATR TL przecina się powyżej 30 otrzymujemy sygnał kupna. Alternatywnie, kiedy RSI, szybkie ATR TL bądź wolne ATR TL przecina się poniżej 70 otrzymujemy sygnał sprzedaży. 

AttachmentSize
QQE.ctl5.64 KB
QQE.zip997 bytes