Value-Charts Indikator: Możliwości zajmowania pozycji w celu wzmocnienia pozycji

Wskaźnik Value-Chart-Indikator jest opisany w książce "Dynamic Trading Indicators" napisanej przez Marka Helwega & Davida Stendahla.

Wskaźnik ten odzwierciedla krótkoterminowe sytuacje wykupienia oraz wysprzedania. Samo w sobie nie jest to nic nowego. Wskaźniki RSI oraz Stochastics potrafią to również.

Jeśli Value-Chart-Indikator ukazuje wartość poniżej -8 lub powyżej +8, wtedy również wskaźnik Sochastics będzie się znajdował w polu wykupienia lub wysprzedania.

Stochastics osiąga to pole zazwyczaj wcześniej niż Value-Chart-Indikator, przy czym ten ostatni również później opuszcza to pole. Stochastics ukazuje zazwyczaj jeden okres, w którym dochodzi do sytuacji wykupienia lub wysprzedania, natomiast Value-Chart-Indikator ogranicza taką sytuację do jednego dnia handlowego.

Wskaźnik Value-Chart-Indikator jest w momentach, kiedy ukazuje wartości ekstremalne bardziej selektywny.

Dużą zaletą tego wskaźnika jest to, że bardzo dokładnie ukazuje, kiedy kontrakt znajduje się w sytuacji wykupienia oraz wysprzedania. Ekstremalne wartości wskaźnika, zgadzają się zazwyczaj z krótkoterminowymi wyżami lub długoterminowymi niżami na wykresie. Mimo to, nie jest to żadną gwarancją na to, że każda sytuacja wysprzedania oznacza sygnał kupna.

Również za pomocą tego wskaźnika, nie opłaca się handlowanie przeciwko trendowi. Jeśli kierunek trendu jest określony dokładnie, wtedy wskaźnik ten określa bardzo ciekawe sygnały kupna bądź wyprzedaży.

Interpretacja wskaźnika Value-Chart-Indikator:   

• Najpierw proszę określić trend poprzez normalny wskaźnik trendowy, np. MACD, DMX lub Parabolic SAR.
• Jeśli trend ten jest spadający, a wartość Value-Chart-Indikator wzrasta powyżej +8, wtedy jest to wskazówką o krótkoterminowo wykupionym rynku i możemy się spodziewać spadających kursów w przeciągu tego spadającego trendu. Następnie proszę zająć pozycję na rynku.
• Jeśli trend wzrasta, a Value-Chart-Indikator spada poniżej -8, wtedy oznacza to krótkoterminowo wysprzedany rynek i możemy się spodziewać nagłych wzrostów cen podczas wzrastającego trendu. Następnie możemy zająć pozycję.
• Value-Chart-Indikator oferuje dobre momenty wejścia na rynek, aby wzmocnić pozycję, podążając za trendem głównym.
 

AttachmentSize
valuecharts.zip511 bytes